Nopea tie mobiileihin yritysratkaisuihin

Suomi on mobiiliteknologian edelläkävijämaa, mutta moniko yritys on pystynyt mobilisoimaan omat liiketoimintaprosessinsa?

Mobile Enterprise Factory (MEF) edistää mobiilien yritysratkaisujen laajaa käyttöönottoa, auttaen yrityksiä löytämään ja määrittämään heidän toimialallaan kilpailuetua tuottavat mobiiliratkaisut. Osallistuville yrityksille maksuttomassa MEF-työpajaprosessissa jalostetaan ideoista nopeasti ja ketterästi tuote- ja palvelukonsepteja. MEF-verkosto kokoaa yhteen teknologian kehittäjien ja tutkimuslaitosten parhaan osaamisen, saattaen sen hyödyntäjäyritysten käyttöön sekä itse työpajoissa että niistä seuraavissa mobiiliratkaisujen toteuttamisprojekteissa.

Ota selvää, kuinka sinunkin yrityksestäsi jalostetaan menestyvä "Mobile Enterprise".

Palveluhakemisto suomalaisista mobiilialan yrityksistä julkaistu.


YRITYSTEN MOBIILIRATKAISUJEN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

Mobile Enterprise Factory (MEF) – projektissa pyritään vauhdittamaan yritysten mobiilijärjestelmien käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Hankkeen innovaatioprosessissa selvitetään säästöjä ja kilpailuetua tuottavat mobiilijärjestelmät ja jalostetaan nämä ideat valmiiksi tuote- tai palvelukonsepteiksi. Prosessin aikana on huomattu, ettei monille yrityksille ole selvää, millaisia hyötyjä mobiilijärjestelmät voisivat heille tuottaa. Hyötyjen osoittamisen vaikeus järjestelmiä suunniteltaessa on ollut selkeä haaste, johon MEF-projektissa on haettu ratkaisua.

Antti Peltomäen MEF:ille tehdyssä Pro Gradu –tutkielmaissa ratkaisua lähdettiin hakemaan kartoittamalla menetelmiä, joiden avulla yritetään osoittaa mobiilijärjestelmistä saatavia hyötyjä yritysnäkökulmasta. Tutkielmassa kartoitettiin sopivia teoriakehikkoja mobiilihankkeiden läpiviemiseksi ja hyötyjen määrittämiseksi suunnitteluprosessin osana. Tutkielmassa keskityttiin yritysten työntekijöilleen tai asiakkailleen tarjoamiin matkapuhelinpohjaisiin palveluihin. Kirjallisuudessa todettiin hyötyjen ennakoimisen olevan haastavaa ja ICT-investointien vaikutusten leviävät yrityksissä laajalle. Tämän arvioitiin vaikeuttavan yksinkertaisen ja selkeän ennakointimallin luomista.

Yksittäiset mittarit, kuten erilaiset laskelmat takaisinmaksuajoista, eivät anna riittävää kuvaa hyödyistä. Huomattava osa hyödyistä on epäsuoria ja vaikeasti mitattavia. Hyötyjen mittaaminen on myös yritys- ja ratkaisukohtaista. Näistä syistä yleispätevää mallia on todella vaikea hahmottaa tai sitten mallit ovat liian yleisiä. Tutkielmassa huomattiin myös, että useat ICT-järjestelmien investoinnit tehdään ilman kunnollista hyötyjen arviointia. Ilman selkeitä tavoitteita on mahdotonta arvioida investoinnin vaikutuksia sekä hyötyjen toteutumista. Mobiilijärjestelmät eivät ole poikkeus hyötyjen analysoinnin vaikeudessa. Niiden hyödyt ovat vieläkin useammin epäsuoria ja tapauskohtaisia.

Tutkielmassa yhdistettiin kevyistä ”balanced scorecard” – tyylisistä analysointikehikoista MEF-projektille sopiva työkalu. Sitä kokeiltiin yhdessä innovaatioprosessissa osallistuvien yritysten kanssa ja sen todettiin toimivan hyvin. Pääpaino tässä työkalussa on nimenomaan epäsuorien hyötyjen nostaminen esiin ratkaisua harkitsevan yrityksen näkökulmasta. Työkalu soveltuu eri toimialoille ja se tukee yritysten investointipäätöksiä. Työkalun käyttö osana MEF-projektin innovaatioprosessia jatkuu ja se on osa hankkeen tuloksena syntyvää Mobile Enterprise -tuotetta.

Antti Peltomäki: Identifying and Measuring the Financial and Non-Financial Values and Benefits of a Mobile Business Service -Case in Mobile Enterprise Factory project, Pro grGadu –työ Helsingin kauppakorkeakoulun Liiketoiminnan teknologian laitokselle.

Lataa Pro Gradu

 
MEF-käsikirja

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun julkaistu 10.6.2009. Tutustu käsikirjaan tästä.

 
Pro Gradu -tutkielma yritysten mobiiliratkaisujen hyötyjen mittaamisesta

Antti Peltomäen MEF:ille tehdyssä Pro Gradu –tutkielmassa kartoitettiin menetelmiä, joiden avulla yritetään osoittaa mobiilijärjestelmistä saatavia hyötyjä yritysnäkökulmasta.

 
MEF - tutkimusseminaari

MEF - projektin tutkimusseminaari pidettiin Scandic Continentalissa 23.1.2008. Tutkimusseminaarissa esiteltiin tämän hetken mobiililiiketoiminnan tutkimuskysymyksiä sekä tavoitteita. Osanottajat hahmottelivat yhteisiä linjoja mobiilitutkimuksen seuraaviksi askeliksi, joita lähdetään viemään tutkimushankkeiksi MEF-projektin vetäminä. Lue lisää...